หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note - SN)

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่ากับ KS SN

 • สร้างผลตอบแทนได้ในระยะเวลาสั้นๆ
 • ออกแบบลักษณะการลงทุนได้ตามความต้องการ
 • หลากหลายประเภทให้เลือกสรรกับทุกสภาวะการลงทุน

หุ้นกู้อนุพันธ์ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผสมกันระหว่างหุ้นกู้กับตราสารอนุพันธ์ โดยมีลักษณะพื้นฐานเหมือนหุ้นกู้ระยะสั้น (อายุไม่เกิน 270 วัน) แต่การจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย และการชำระคืนเงินต้นมีลักษณะคล้ายกับตราสารอนุพันธ์ ที่อ้างอิงกับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ราคาของหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง เป็นต้น

หุ้นกู้อนุพันธ์ นั้นเป็นการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนในทุกสภาวะตลาด และมีหลายหลากประเภท ซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนในทางลงทุนได้ในระยะเวลาสั้นๆได้ ผู้ลงทุนยังสามารถออกแบบการลงทุนได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เลือกลงทุน, ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน, หรือมูลค่าการลงทุน

ทำไมถึงควรลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์กับ KSEC

 • ได้รับเครดิตเรตติ้งระดับ AA- (tha) โดย Fitch Ratings
 • มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร เหมาะกับทุกสภาวะการลงทุน
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ชุดบัญชี

การลงทุนประเภทการเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Yield Enhancement)

Bull Note:
ตลาดหุ้น sideway ค่อนไปทางขาขึ้น
Bear Note:
ตลาดหุ้น sideway ค่อนไปทางขาลง

การลงทุนประเภทคุ้มครองเงินต้น หรือ (Principal Protected)

Principal Protected:
รับประกันคุ้มครองเงินต้นและมีโอกาสได้รับตอบแทน
เพิ่มเติมอ้างอิงกับทิศทางของราคาหลักทรัพย์

การลงทุนประเภทมีหุ้นถือครองอยู่ (Options Benefit)

Covered Call:
ลดต้นทุนของราคาหุ้นที่นักลงทุนถืออยู่
Protective Put:
ป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นในพอร์ท
Protective Put Spread:
เป็นการลงทุนที่ผสมกันระหว่าง Covered Call และ Protective Put
1Trade Date

วันที่สั่งซื้อรายการ
หุ้นกู้อนุพันธ์

2Issue Date

วันที่ชำระค่าซื้อ
หุ้นกู้อนุพันธ์

3Fixing Date

วันที่กำหนดราคาของ
หลักทรัพย์อ้างอิง
ที่เลือกลงทุน

4Maturity Date

วันที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทน (หากเป็นเงินสด)
เข้าบัญชี

คุณสมบัติของผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์หลักทรัพย์กสิกรไทย

1. ผู้ลงทุนสถาบัน
2. ผู้ลงทุนรายใหญ่ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

 • มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่20ล้านบาทขึ้นไป

2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

 • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 9/2555)

หากท่านสนใจลงทุนใน หุ้นกู้อนุพันธ์หลักทรัพย์กสิกรไทย

 • มีบัญชี Cash Account กับ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
 • มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่20ล้านบาทขึ้นไป

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Equity-Linked Note: ELN)

สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะเวลาสั้นๆ

หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภทนี้เป็นเหมือนหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ให้อัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยสูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป ซึ่งดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนนั้น จะอ้างอิงกับราคาของหลักทรัพย์ใน SET50 ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นแหล่งพักเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก หรือสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการ เก็บหุ้นได้เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนนั้นยังสามารถออกแบบลักษณะการลงทุนได้ตามความต้องการ เช่น หุ้นอ้างอิง, ระยะเวลา, เงินลงทุน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้

หุ้นกู้อนุพันธ์ Equity-Linked Note ประเภทต่างๆ ของ KS

เนื่องจากผลตอบแทนนั้นจะอ้างอิงกับราคาหุ้น ELN ของทาง KS นั้นมีให้เลือกสรรอยู่หลายรูปแบบซึ่งเหมาะกับทุกสภาวะการลงทุน

มุมมองราคาของหุ้นอ้างอิงเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่มีทิศทางค่อนไปทางขาขึ้น

Bull Note:
Bull Note Protection
เพิ่มการคุ้มครองเงินต้นบางส่วน
(กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงนั้นลดต่ำลงไปกว่าราคาใช้สิทธิ ณ ระดับหนึ่ง)
Bull Note Upside
เพิ่มการมีส่วนร่วมในกำไร
(กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงสูงขึ้นไป ณ ระดับหนึ่ง)

มุมมองราคาของหุ้นอ้างอิงเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่มีทิศทางค่อนไปทางขาลง

Bear Note
Bear Note Protection
เพิ่มการคุ้มครองเงินต้นบางส่วน
(กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงนั้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิมาก ณ ระดับหนึ่ง)

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:

 • หลักทรัพย์อ้างอิง:
  หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 • ราคาใช้สิทธิ (%):
  % ของราคาที่ตกลงซื้อขาย
 • ระยะเวลา:
  สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน (ไม่เกิน 270 วัน)
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ:
  ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (เพิ่มหน่วยละล้าน)
ตัวอย่างการลงทุน
KS ELN BULL NOTE จำนวน 4 ล้านบาท
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง 1 เดือน
Offering Yield
AAA 100.00 99.11% 10.93%

ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Bull Note อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 100 บาท อายุ 1 เดือน
ราคาใช้สิทธิ 95% (95 บาท) จำนวน 10 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อปี 10.93%

ราคาเสนอขาย (Offering Price) 99.11%
วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (ผู้ลงทุนชำระเงิน) 9,911,000 บาท
วันที่กำหนดค่าหลักทรัพย์ (Fixing Date) ดูราคาปิดของหุ้น AAA
ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง

1. กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง AAA > ราคาใช้สิทธิ 95 บาท

ผลตอบแทน = เงินต้น + ดอกเบี้ยเงินสด
10,000,000 บาท

2.กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง AAA < ราคาใช้สิทธิ 95 บาท

ผลตอบแทน = เงินต้น + ดอกเบี้ย
หุ้น AAA เข้าพอร์ท

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Principal Protected Note: PPN)

คุ้มครองเงินต้นและเปิดโอกาสการทำกำไร

หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภทนี้เป็นเหมือนหุ้นกู้ระยะสั้น เหมาะกับการลงทุนประมาณ 3-9 เดือน เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถจำกัดผลขาดทุน และยัง เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรหรือได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน โดยผลตอบแทนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา หลักทรัพย์อ้างอิงใน SET50 ที่นักลงทุนได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนตามสัดส่วน หรือที่เรียกว่า Participation Rate (PR) ทั้งนี้ PR จะมาก หรือน้อยนั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอัตราการรับประกันเงินต้นหรือ Protection Level (%) นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถออกแบบลักษณะการลงทุน ได้ตามความต้องการ เช่น หุ้นอ้างอิง, ระยะเวลา, เงินลงทุน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้

หุ้นกู้อนุพันธ์ Principal Protected Note ประเภทต่างๆ ของ KS

เนื่องจากผลตอบแทนนั้นจะอ้างอิงกับราคาหุ้น PPN ของทาง KS จึงมีให้เลือกสรรอยู่หลายรูปแบบซึ่งเหมาะกับทุกสภาวะการลงทุน

มุมมองราคาของหุ้นอ้างอิงมีทิศทางไปทางขาขึ้น และอยากคุ้มครองเงินต้นหากคาดผิดทาง

Bull PPN
ลงทุนเมื่อคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
Bull PPN Capped
ลงทุนเมื่อคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น แต่เป็นการปรับตัวขึ้นในกรอบแคบ

มุมมองราคาของหุ้นอ้างอิงมีทิศทางไปทางขาลง และอยากคุ้มครองเงินต้นหากคาดผิดทาง

Bear Note
ลงทุนเมื่อคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลง
Bear Note Protection
ลงทุนเมื่อคาดว่าหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลง แต่เป็นการปรับตัวลงในกรอบแคบ

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:

 • หลักทรัพย์อ้างอิง:
  หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 • ราคาใช้สิทธิ (%):
  % ของราคาที่ตกลงซื้อขาย
 • ระดับการรับประกันเงินต้น:
  80% ถึง 100% ของเงินลงทุน
 • ระยะเวลา:
  สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน (ไม่เกิน 270 วัน)
 • เงินลงทุนขั้นต่ำ:
  ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (เพิ่มหน่วยละล้าน)
ตัวอย่างการลงทุน
KS PPN 6 เดือน จำนวน 4 ล้านบาท
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง**(บาท) ราคาใช้สิทธิ์ % Protection PR Rate
% บาท
AAA 45.00 100% 45 95% 66.41%

ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Bull PPN อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 45 บาท อายุ 6 เดือน
ราคาใช้สิทธิ 100% (45 บาท) จำนวน 4 ล้านบาท อัตราการรับประกันเงินต้น 95% (3.8 ล้านบาท)

ราคาเสนอขาย (Offering Price) 100.00%
วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (ผู้ลงทุนชำระเงิน) 4,000,000 บาท
วันที่กำหนดค่าหลักทรัพย์ (Fixing Date) ดูราคาปิดของหุ้น AAA
ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง

1.กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 60.00 บาท > 45.00 บาท

ผลตอบแทน = ได้รับเงินจำนวน
4,685,466.67 บาท
[4,000,000 x (95% + ((60.00 - 45.00 / 45.00) x 66.41%)]

2. กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง AAA < 45.00 บาท

ผลตอบแทน = ได้รับเงินจำนวน
3,800,000.00 บาท
[4,000,000 x (95% + ((60.00 - 45.00 / 45.00) x 66.41%)][4,000,000 x 95%]
(ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นที่คุ้มครองคืน หรือ เงินต้นที่ได้รับประกันไว้)

**ทั้งนี้ ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยของ Bear PPN ที่ผู้ลงทุนได้รับจะเหมือนกับ Bull PPN แต่จะเป็นการลงทุนในขาลง

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Protective Put: PP)

ประกันความเสี่ยงของราคาหุ้น

เป็นการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นที่ถือครองอยู่ (Limit Downside Risk) เปรียบเสมือนการซื้อประกันบนหุ้น โดยที่ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องขายหุ้นที่ถือครองอยู่ และยังได้รับเงินชดเชยหากราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลง ผู้ลงทุนนั้นยังสามารถออกแบบลักษณะการลงทุน ได้ตามความต้องการ เช่น หุ้นอ้างอิง, ระยะเวลา, เงินลงทุน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:

 • หลักทรัพย์อ้างอิงที่ถือครองอยู่:
  หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 • ราคาใช้สิทธิ (%):
  % ของราคา (ราคาที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง)
 • ระยะเวลา:
  สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน
 • จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง*:
  * ผู้ลงทุนต้องมีหุ้นอ้างอิงที่ถือครองอยู่กับ KS
  มูลค่ารวมตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
ตัวอย่างการลงทุน
KS PP 1 เดือน
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง**(บาท) ราคาใช้สิทธิ์ % Protection PR Rate
% บาท
AAA 158.00 95% 150.10 25,400 4,013,200.00

ผู้ลงทุนถือครองหุ้น AAA อยู่ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 158.00 บาท และอยากป้องกันความเสี่ยง
หากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า 95% ของราคาปัจจุบัน หรือต่ำกว่า 150.10 บาท

ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Protective Put อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 158.00 บาท
อายุ 1 เดือน ราคาใช้สิทธิ 95% (150.10 บาท)

ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง

1. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 140.00 บาท < 150.10 บาท

ผลตอบแทน =
ผู้ลงทุนจะเสียค่าซื้อประกันความเสี่ยง (Protective Put) แต่จะได้รับเงินชดเชยจากการป้องกันความเสี่ยง
(150.10 - 140.00) x 25,400 หุ้น = 256,540.00 บาท

2. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 163.00 บาท > 150.10 บาท

ผลตอบแทน =
ผู้ลงทุนจะเสียค่าซื้อประกันความเสี่ยง (Protective Put) แต่จะได้รับผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น

**ผู้ลงทุนจะชำระค่าซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Protective Put เพิ่มเติม

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Covered Call: CC)

ลดต้นทุนหรือเพิ่มผลตอบแทนจากหุ้นที่ถืออยู่

เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทน หรือดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากหุ้นที่ถือครองอยู่ โดยคาดว่าราคาหุ้นที่ถือครองอยู่นั้นจะทรงตัว หรือ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ การลงทุนใน Covered Call จึงสามารถช่วยลดต้นทุนของหุ้นที่ถือครองอยู่ได้ ผู้ลงทุนนั้นยังสามารถออกแบบลักษณะการลงทุน ได้ตามความต้องการ เช่น หุ้นอ้างอิง, ระยะเวลา, เงินลงทุน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:

 • หลักทรัพย์อ้างอิงที่ถือครองอยู่:
  หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 • ราคาใช้สิทธิ (%):
  % ของราคา (ราคาที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง)
 • ระยะเวลา:
  สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน
 • จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง*:
  * ผู้ลงทุนต้องมีหุ้นอ้างอิงที่ถือครองอยู่กับ KS
  มูลค่ารวมตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
ตัวอย่างการลงทุน
KS CC 1 เดือน
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง**(บาท) 105% จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
Offering Yield
AAA 50.25 98.95% 12.49% 79,700 4,004,925.00

ผู้ลงทุนถือครองหุ้น AAA อยู่ ปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ 50.25 บาท และถือครองอยู่ 79,700 หุ้น ผู้ลงทุนคาดว่าราคาจะทรงตัวในระยะเวลาสั้นๆ จึงอยากได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมในการถือครองหุ้น

ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Covered Call อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 50.25 บาท อายุ 1 เดือน
ราคาใช้สิทธิ 105% (52.76 บาท) อัตราผลตอบแทนต่อปี 12.49%

ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง

1. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 48.00 บาท < 52.76 บาท

ผลตอบแทน=
ได้รับดอกเบี้ย 12.49 % ต่อปี

2. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 54.00 บาท > 52.76 บาท

ผลตอบแทน=
ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น พร้อมดอกเบี้ย 12.49 % ต่อปี แต่จะเสียค่า Upside ของราคาที่มากกว่าราคาใช้สิทธิขึ้นไป

**ผู้ลงทุนจะชำระค่าซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Covered Call เพิ่มเติม

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Protective Put Spread: PPS)

ป้องกันความเสี่ยงของราคาหุ้นและเพิ่มผลตอบแทนในเวลาเดียวกัน

เป็นกลยุทธ์ที่เป็นส่วนผสมของ Protective Put และ Covered Call รวมกัน เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากหุ้นที่ ถือครองอยู่ได้ หากคาดว่าราคาหุ้นจะไม่ปรับตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลักษณะการลงทุนได้ตามต้องการดังนี้:

 • หลักทรัพย์อ้างอิงที่ถือครองอยู่:
  หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใน SET 50 ยกเว้นหุ้น KBANK
 • ราคาใช้สิทธิ (%):
  % ของราคา (ราคาที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง)
 • ราคาสเปรด (%):
  % ของราคา (ราคาที่คาดว่าหุ้นจะทรงตัวอยู่ในระดับนี้)
 • ระยะเวลา:
  สามารถเลือกได้ตั้งแต่อายุ 1 – 9 เดือน
 • จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิง*:
  * ผู้ลงทุนต้องมีหุ้นอ้างอิงที่ถือครองอยู่กับ KS
  มูลค่ารวมตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
ตัวอย่างการลงทุน
KS PPS 1 เดือน ราคาสเปรด 110%
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาอ้างอิง**(บาท) ราคาใช้สิทธิ จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
% บาท
AAA 40.50 95% 38.48 98,800 4,001,400.00

ผู้ลงทุนถือครองหุ้น AAA อยู่ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 40.50 บาท และอยากป้องกันความเสี่ยงหากราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่ำกว่า 95% ของราคาปัจจุบัน หรือต่ำกว่า 38.48 บาท และได้ดอกเบี้ยเพิ่มจากการถือครองหุ้น

ผู้ลงทุนซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Protective Put Spread อ้างอิงหุ้น AAA ราคา 40.50 บาท อายุ 1 เดือน
ราคาใช้สิทธิ 95% (38.48 บาท) ราคาใช้สเปรด 110% (44.55 บาท)

ลักษณะผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นอ้างอิง

1. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 46.00 > ราคาสเปรด 44.55

ผลตอบแทน =
ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น พร้อมดอกเบี้ย 12.49 % ต่อปี แต่จะเสียค่า Upside ของราคาที่มากกว่าราคาใช้สิทธิขึ้นไป

2. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 42.00 ราคาใช้สิทธิ 38.48 < AAA = 42.00 < ราคาสเปรด 44.55

ผลตอบแทน =
ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น พร้อมดอกเบี้ย 12.49 % ต่อปี แต่จะเสียค่า Upside ของราคาที่มากกว่าราคาใช้สิทธิขึ้นไป

3. กรณีที่ราคาเปิดของหุ้นอ้างอิง AAA = 36.00 < ราคาใช้สิทธิ 38.48

ผลตอบแทน =
ผู้ลงทุนจะเสียค่าซื้อประกันความเสี่ยง (Protective Put) แต่จะได้รับเงินชดเชยจากการป้องกันความเสี่ยง
(38.48 - 36.00) x 98,800 หุ้น = 245,024.00 บาท

**ผู้ลงทุนจะชำระค่าซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ Covered Call เพิ่มเติมContact

ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
Tel. 02 796 0680, 02 796 0586
E-mail: KS_BD@kasikornsecurities.com

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data