ระบบ KS TRADE


1

บริษัทจะทำการส่งข้อมูลให้ท่านตามรายละเอียดดังนี้

รหัสผู้ใช้งาน : ผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

รหัสผ่าน : ผ่านทาง SMS ด้วยเบอร์โทรศัพ์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

2

บริษัทจะทำการส่งข้องมูลให้ท่านตามรายละเอียดดังนี้

รหัสผู้ใช้งาน : หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักแรก

รหัสผ่าน : ที่ได้รับทาง SMS (รหัสผ่านของท่านมีอายุ 15 วัน หลังจากได้รับอนุมัติเปิดบัญชีลงทุน)

บริษัทจะทำการส่งข้องมูลให้ท่านตามรายละเอียดดังนี้

เข้าสู่ระบบ KS TRADE

รหัสผู้ใช้งาน : หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักแรก

รหัสผ่าน : ท่านสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกับ KS Super Stock

สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้โดย คลิกที่คำว่า "ลืมรหัสผ่าน"
สามารถเข้าผ่านเมนูด้านบนด้วย รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดการเงินทุนของท่าน

 

 

เข้าสู่ระบบ
Retrieving Data