ติดต่อเรา

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ได้รับ คือ พลังผลักดันสู่การมุ่งมั่นนำเสนอ บริการที่ดีที่สุด…อย่างไม่หยุดยั้ง


 • ที่อยู่: 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 02-6960000 หรือ 02-7960000
 • โทรสาร: 02-6960099
 • อีเมล์: ks.cs@kasikornsecurities.com
 • เว็บไซต์: www.kasikornsecurities.com

ข้อมูลที่อยู่ของสาขา บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาพหลโยธิน ห้องค้า

 • ที่อยู่:เลขที่ 400/22 ชั้น 1 อาคารธนาคารกสิกรไทย อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 02-6960000 หรือ 02-7960000
 • เบอร์ภายใน: -
 • โทรสาร: 02-6960199
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนเสือป่า

 • ที่อยู่:เลขที่ 306 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 • โทรศัพท์: 02-2250308 หรือ 02-6960669 หรือ 02-7960669
 • เบอร์ภายใน:0 2708 1020
 • โทรสาร: 02-6229154
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

 • ที่อยู่:999/3 อาคาร D ชั้น 1 ห้องเลขที่ F01D08000, F01D09000 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทรศัพท์: 02-0219360 หรือ 02-6960634 หรือ 02-7960634
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0634
 • โทรสาร:02-7174923
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเดอะไบรท์ พระราม2

 • ที่อยู่:15/9 อาคารB ชั้น1 ห้องเลขที่ B112 ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 • โทรศัพท์: 02-0172000 หรือ 02-6960640 หรือ 02-7960640
 • เบอร์ภายใน:0 2708 1140
 • โทรสาร:02-0016448 - 49
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

 • ที่อยู่:199/1-2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ช้น 3 ห้อง333 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
 • โทรศัพท์: 02-6960641 หรือ 02-7960641
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0641
 • โทรสาร:02-1942858
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาสยามพารากอน

 • ที่อยู่:991 อาคารศูนย์การค้า สยามพารากอน ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3-30, 3-31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • โทรศัพท์: 02-6960522 หรือ 02-7960522
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0522
 • โทรสาร:02-1294673
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาสมุทรสาคร

 • ที่อยู่:927/20 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 • โทรศัพท์: 0-3487-0691 หรือ 02-6960667 หรือ 02-7960667
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0667
 • โทรสาร:0-3487-0694
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาสมุทรปราการ

 • ที่อยู่:41 ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 • โทรศัพท์: 02-6960606 หรือ 02-7960606
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0606
 • โทรสาร:02-7018125
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนสวรรค์วิถี นครสวรรค์

 • ที่อยู่:277/27 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
 • โทรศัพท์: 0-5622-0972 หรือ 02-6960664 หรือ 02-7960664
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0664
 • โทรสาร:0-5622-0977
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาห้าแยกโคกมะตูม พิษณุโลก

 • ที่อยู่:200/1 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 • โทรศัพท์: 0-5537-7900 หรือ 02-6960662 หรือ 02-7960662
 • เบอร์ภายใน:02 696 0662
 • โทรสาร:0-5537-7025
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนโรจนะ อยุธยา

 • ที่อยู่:90/3 ม.1 ถนนโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • โทรศัพท์: 0-3521-3801 หรือ 02-6960668 หรือ 02-7960668
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0668
 • โทรสาร:0-3521-3191
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเชียงราย

 • ที่อยู่:537 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
 • โทรศัพท์: 0-5371-8416 หรือ 02-6960661 หรือ 02-7960661
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0661
 • โทรสาร:0-5371-8421
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 • ที่อยู่:99,99/1-2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 3 ห้องเลขที่ 342-345 ม.4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์: 0-5328-8821 หรือ 02-6960663 หรือ 02-7960663
 • เบอร์ภายใน:02 696 0663
 • โทรสาร:0-5328-8826
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 • ที่อยู่:252-252/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห้องเลขที่ 345-346 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
 • โทรศัพท์: 0-5390-4600 หรือ 02-6960665 หรือ 02-7960665
 • เบอร์ภายใน:0 2708 0810
 • โทรสาร:0-5390-4611
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาฉะเชิงเทรา

 • ที่อยู่:103 ถนนชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 • โทรศัพท์: 0-3851-2909 หรือ 02-6960671 หรือ 02-7960671
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0671
 • โทรสาร:0-3851-2913
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

 • ที่อยู่:99, 99/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห้องเลขที่ 270-273 ถนนบางนา-ตราด แขวงเชิงเนิน เขตเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 • โทรศัพท์: 0-3894-2872 หรือ 02-6960672 หรือ 02-7960672
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0672
 • โทรสาร:0-3894-2877
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนสุขุมวิท พัทยา

 • ที่อยู่:392/61 ม.9 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • โทรศัพท์: 0-3805-2050 หรือ 02-6960673 หรือ 02-7960673
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0673
 • โทรสาร:0-3805-2066 - 67
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 3 (สี่แยกเฉลิมไทย)

 • ที่อยู่:247/12 หมู่ที่ 9 สุขุมวิท บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
 • โทรศัพท์: 0-3827-0541 หรือ 02-6960674 หรือ 02-7960674
 • เบอร์ภายใน:0 2708 1100
 • โทรสาร:0-3827-0542 หรือ 0-3827-0543
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาศูนย์การค้าติลก ภูเก็ต

 • ที่อยู่:39/2 ถนนชนะเจริญ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
 • โทรศัพท์: 0-7624-8307 หรือ 02-6960656 หรือ 02-7960656
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0656
 • โทรสาร:0-7624-8306
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

 • ที่อยู่:88 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห้องเลขที่ 305-306 ม.10 ถนน ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์: 0-7748-9824 หรือ 02-6960657 หรือ 02-7960657
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0657
 • โทรสาร:0-7748-9859
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ่

 • ที่อยู่:426 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์: 0-7426-2311 หรือ 02-6960658 หรือ 02-7960658
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0658
 • โทรสาร:0-7426-2313
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 • ที่อยู่:1518, 1518/1-2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 3 ห้องเลขที่ 328 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์: 0-7433-9982 หรือ 02-6960659 หรือ 02-7960659
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0659
 • โทรสาร:0-7433-9987
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

 • ที่อยู่:277/1-3, 271/5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห้องเลขที่ 313 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์: 0-4292-1463 หรือ 02-6960655 หรือ 02-7960655
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0655
 • โทรสาร:0-4292-1467
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

 • ที่อยู่:1242/2 อาคารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ชั้น B ห้องเลขที่ BB-01,02 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์: 0-4424-8298 หรือ 02-6960653 หรือ 02-7960653
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0653
 • โทรสาร:0-4439-3950
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

 • ที่อยู่:99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห้องเลขที่ 203-205 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์: 0-4328-8495 หรือ 02-6960652 หรือ 02-7960652
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0652
 • โทรสาร:0-4328-8111
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สำนักงานย่อยตลาดบิ๊กซี อุบลราชธานี

 • ที่อยู่:15/19-21 ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถีตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
 • โทรศัพท์: 0-4531-5534 หรือ 02-6960654 หรือ 02-7960654
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0654
 • โทรสาร:0-4531-5538
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น

 • ที่อยู่:398/3 ม.17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์: 0-4327-1020 หรือ 02-6960651 หรือ 02-7960651
 • เบอร์ภายใน:0 2708 1000
 • โทรสาร:0-4336-5467
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)
เข้าสู่ระบบ