ติดต่อเรา

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ได้รับ คือ พลังผลักดันสู่การมุ่งมั่นนำเสนอ บริการที่ดีที่สุด…อย่างไม่หยุดยั้ง


 • ที่อยู่: 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 02-7960000 หรือ 02-3450000
 • โทรสาร: 02-7960199
 • อีเมล์: ks.cs@kasikornsecurities.com
 • เว็บไซต์: www.kasikornsecurities.com

ข้อมูลที่อยู่ของสาขา บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาพหลโยธิน ห้องค้า

 • ที่อยู่:เลขที่ 400/22 ชั้น 1 อาคารธนาคารกสิกรไทย อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 02-7960000 หรือ 02-3450000
 • เบอร์ภายใน: -
 • โทรสาร: 02-7960199
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนเสือป่า

 • ที่อยู่:เลขที่ 306 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 • โทรศัพท์: 02-7961000 หรือ 02-3440000
 • เบอร์ภายใน:0 2708 1020
 • โทรสาร: 02-7961049
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

 • ที่อยู่:999/3 อาคาร D ชั้น 1 ห้องเลขที่ F01D08000, F01D09000 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • โทรศัพท์: 02-7961050 หรือ 02-3440050
 • เบอร์ภายใน:0 2696 0634
 • โทรสาร:02-7961099
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเดอะไบรท์ พระราม2

 • ที่อยู่:15/9 อาคารB ชั้น1 ห้องเลขที่ B112 ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 • โทรศัพท์: 02-7961100 หรือ 02-3440100
 • เบอร์ภายใน:0 2708 1140
 • โทรสาร:02-7961149
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนสวรรค์วิถี นครสวรรค์

 • ที่อยู่:277/27 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
 • โทรศัพท์: 056-004640 หรือ 027-960664 หรือ 023-450664
 • เบอร์ภายใน:026-960664
 • โทรสาร:056-004649
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาห้าแยกโคกมะตูม พิษณุโลก

 • ที่อยู่:200/1 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
 • โทรศัพท์: 055-051080 หรือ 027-960662 หรือ 023-450662
 • เบอร์ภายใน:026-960662
 • โทรสาร:055-051089
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนโรจนะ อยุธยา

 • ที่อยู่:90/3 ม.1 ถนนโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • โทรศัพท์: 035-905078 หรือ 027-960668 หรือ 023-450668
 • เบอร์ภายใน:026-960668
 • โทรสาร:035-905079
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเชียงราย

 • ที่อยู่:537 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
 • โทรศัพท์: 052-051344 หรือ 027-960661 หรือ 023-450661
 • เบอร์ภายใน:026-960661
 • โทรสาร:052-051345
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 • ที่อยู่:99,99/1-2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 3 ห้องเลขที่ 342-345 ม.4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
 • โทรศัพท์: 052-012598 หรือ 027-960663 หรือ 023-450663
 • เบอร์ภายใน:026-960663
 • โทรสาร:052-012599
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 • ที่อยู่:252-252/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห้องเลขที่ 345-346 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
 • โทรศัพท์: 052-012560 หรือ 027-960665 หรือ 023-450665
 • เบอร์ภายใน:027-080810
 • โทรสาร:052-012579
 • เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนสุขุมวิท พัทยา

 • ที่อยู่:392/61 ม.9 ถนนสุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 • โทรศัพท์: 033-125450 หรือ 027-960673 หรือ 023-450673
 • เบอร์ภายใน:026-960673
 • โทรสาร:033-125479
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

 • ที่อยู่:99, 99/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห้องเลขที่ 270-273 ถนนบางนา-ตราด แขวงเชิงเนิน เขตเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 • โทรศัพท์: 033-016598 หรือ 027-960672 หรือ 023-450672
 • เบอร์ภายใน:026-960672
 • โทรสาร:033-016590
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาศูนย์การค้าติลก ภูเก็ต

 • ที่อยู่:39/2 ถนนชนะเจริญ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
 • โทรศัพท์: 076-627335 หรือ 027-960656 หรือ 023-450656
 • เบอร์ภายใน:026-960656
 • โทรสาร:076-627336
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

 • ที่อยู่:88 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห้องเลขที่ 305-306 ม.10 ถนน ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์: 077-937070 หรือ 027-960657 หรือ 023-450657
 • เบอร์ภายใน:026-960657
 • โทรสาร:077-937076
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ่

 • ที่อยู่:426 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์: 074-895058 หรือ 027-960658 หรือ 023-450658
 • เบอร์ภายใน:026-960658
 • โทรสาร:074-895059
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 • ที่อยู่:1518, 1518/1-2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 3 ห้องเลขที่ 328 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์: 074-895040 หรือ 027-960659 หรือ 023-450659
 • เบอร์ภายใน:026-960659
 • โทรสาร:074-895049
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 11.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

 • ที่อยู่:277/1-3, 271/5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 ห้องเลขที่ 313 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์: 042-118948 หรือ 027-960655 หรือ 023-450655
 • เบอร์ภายใน:026-960655
 • โทรสาร:042-118949
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

 • ที่อยู่:1242/2 อาคารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ชั้น B ห้องเลขที่ BB-01,02 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์: 044-079940 หรือ 027-960653 หรือ 023-450653
 • เบอร์ภายใน:026-960653
 • โทรสาร:044-079949
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

 • ที่อยู่:99 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 2 ห้องเลขที่ 203-205 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์: 043-043860 หรือ 027-960652 หรือ 023-450652
 • เบอร์ภายใน:026-960652
 • โทรสาร:043-043869
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สำนักงานย่อยตลาดบิ๊กซี อุบลราชธานี

 • ที่อยู่:15/19-21 ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถีตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
 • โทรศัพท์: 045-901548 หรือ 027-960654 หรือ 023-450654
 • เบอร์ภายใน:026-960654
 • โทรสาร:045-901549
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 10.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)

สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น

 • ที่อยู่:398/3 ม.17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์: 043-043850 หรือ 027-960651 หรือ 023-450651
 • เบอร์ภายใน:027-081000
 • โทรสาร:043-043859
 • เวลาทำการ:จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร)
เข้าสู่ระบบ