ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
Sorry for your inconvenience.

เนื่องจากหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ มีผลทำให้บริการเว็บไซต์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

As Kasikorn Securities is performing a scheduled maintenance of the official website to improve our services, the system will be temporarily unavailable.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-6960011
For more information, please call 02-6960011