รายละเอียดของกำนัล

KS Amazing Point 1 คะแนน

คะแนนสะสม KS Amazing Point  1 คะแนน โอนเป็น KBank Reward Point 1 คะแนน ทันที ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น  

KS Amazing Point ตั้งแต่ 300 คะแนน

คะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป แลกรับบัตรของขวัญห้างสรรพสินค้าชั้นนำ บัตรรับประทานอาหาร และ บัตรชมภาพยนตร์ได้มากมาย


เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น  

KS Amazing Point ตั้งแต่ 500 คะแนน

คะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีที่โรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วประเทศ 
 
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น 

KS Amazing Point ตั้งแต่ 700 คะแนน

คะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป แลกรับบัตรกำนัลจากร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศ
 
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น

KS Amazing Point ทุกๆ 1,000 คะแนน

คะแนนสะสม  KS Amazing Points 1,000 คะแนน แลกบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท จากปั๊มน้ำมันปตท. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น  

KS Amazing Point 1,200 คะแนน

คะแนนสะสม  KS Amazing Points 1,200 คะแนน แลกเป็นมูลค่าเงิน 500 บาท เพื่อเติมลงใน Easy Pass ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
 
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น  

KS Amazing Points 1,500 คะแนน

คะแนนสะสม KS Amazing Point  1,500 คะแนน แลกแลกรับ “KS Investment Box Set” จำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วย Value Investor / Momentum Investor / Technical


เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น  

KS Amazing Points 5,000 คะแนน

คะแนนสะสม KS Amazing Point  5,000 คะแนน แลกบัตรบริการรถลีมูซีน 1 เที่ยว (กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ)
 
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น

คะแนนสะสม KS Amazing Points 500 คะแนน

คะแนนสะสม  KS Amazing Points 500 คะแนน สามารถแลกเป็นเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยคะแนน KS Amazing Point ทุกๆ 500 คะแนน เท่ากับ 250 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ใบเสร็จจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทยเท่านั้น