โปรโมชั่น

โอนเป็นคะแนน KBank Reward Point

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย
คะแนนสะสม KS Amazing Point  1 คะแนน สามารถโอนเป็นคะแนน KBank Reward Point 1 คะแนน 
 

บัตรของขวัญห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย
คะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป แลกรับบัตรของขวัญห้างสรรพสินค้าชั้นนำในไทย 
 

บัตรชมภาพยนตร์

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย
คะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 
 

เงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย
คะแนนสะสม  KS Amazing Points 500 คะแนน แลกเป็นเงินบริจาค 250 บาท
 
 

บัตรกำนัลจากร้านอาหารชั้นนำ

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย

คะแนนสะสม KS Amazing Point ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป แลกรับบัตรกำนัลจากร้านอาหารชั้นนำ

 

บัตรเติมน้ำมัน

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย
คะแนนสะสม  KS Amazing Points 1,000 คะแนน แลกรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 500 บาท
 
 

บัตรทางด่วน Easy Pass

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย
คะแนนสะสม  KS Amazing Points 1,200 คะแนน แลกเป็นมูลค่าเงิน 500 บาท เพื่อเติมลงใน Easy Pass 

 

คู่มือสำหรับนักลงทุน KS Investment Box Set

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย
คะแนนสะสม KS Amazing Point  1,500 คะแนน แลกรับ “KS Investment Box Set”  
 

บริการรถลีมูซีนรับส่งระหว่างสนามบิน

เอกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์กสิกรไทย
คะแนนสะสม KS Amazing Point  5,000 คะแนน แลกรับบริการรถลีมูซีนรับส่งระหว่างสนามบิน