ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

Sorry for your inconvenience.

เนื่องจากหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
มีผลทำให้บริการเว็บไซต์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

 

As Kasikorn Securities is performing a scheduled maintenance of the official website
to improve our services, the system will be temporarily unavailable.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ KS Call Center โทร 02-7960011 หรือ 02-3450011

For more questions or assistance,
please contact KS Call Center at +662-7960011 or +662-3450011