ลูกค้าบุคคล
   ด้วยตระหนักว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจึงมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ได้มากที่สุด ภายใต้มาตรฐานของเครือธนาคารกสิกรไทย   WHY INVEST
   การลงทุนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการฝากเงินตามปกติ ซึ่งแม้ว่าจะมีความปลอดภัยสูง แต่ก็อาจจะให้อัตราผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนัก
   WHY KS
   อีกหนึ่งวิธีในการลดความเสี่ยงจากการลงทุนคือการเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นหนึ่งในเครือธนาคารกสิกรไทยทีให้บริการด้านการเงินมายาวนานกว่า 60 ปี ได้รับการยอมรับจากลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทีมวิจัยที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพจากหลากหลายสถาบัน และทีมเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในตลาดทุนเป็นอย่างดี
   Our Services
   เพื่อให้การบริการที่ครอบคลุมต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าทุกประเภท หลักทรัพย์กสิกรไทยจึงได้พัฒนาและขยายขอบข่ายการให้บริการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมรูปแบบการให้บริการต่อไปนี้
   • บริการให้คำแนะนำการลงทุน
   • บริการไพรเวท แบงค์กิ้ง (Private Banking)
   • บริการข้อมูลการลงทุน
   • บริการต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต
   Privilege Services
   นอกเหนือจากการให้บริการด้านการเงินแล้ว บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยยังเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความสุขในการลงทุนให้แก่ลูกค้า ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับ Partner ต่างๆ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และจัดกิจกรรมดีดี เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและสร้างความสนิมสนมคุ้นเคยระหว่างลูกค้าและทีมงานของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอย่างต่อเนื่อง
    แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
    เลขที่ 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท์: 0-26960000 แฟกซ์: 0-26960099